Uppdrag: lösa IBS-gåtan!

av | Forskning

IBS är en av världens allra vanligaste sjukdomar. Den är också den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Trots detta vet man mycket lite om vad som orsakar IBS och än mindre om vad som botar sjukdomen. Magnus Simrén leder projektet GENIEUR där forskare samarbetar för att samla material från tusentals IBS-patienter som underlag för en biobank.

Forskning kring IBS

Det behövs betydligt mer forskning kring IBS för att man skall kunna besvara alla de frågetecken som finns.

Ett nytt internationellt forskningsprojekt initierat av EU genom European Science Foundation kan nu bidra till ska lösa gåtan med IBS. Forskare från 19 europeiska länder och 70 forskargrupper ingår i det nätverk som satts samman för att hitta orsakerna bakom sjukdomen och utveckla effektiva behandlingar.  Gastroenterologer,genetiker, dietister, psykiatriker, neurobiologer, fysiologer, immunologer, mikrobiologer och epidemiologer är ngra av de specialister som är med i nätverket.

– Bredden och tvärvetenskapligheten ger stora möjligheter till nya genombrott, säger professor Magnus Simrén vid Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet, vars forskargrupp i flera år forskat kring IBS och som fått uppdraget att koordinera hela projektet.

Magnus Simrén och GENIEUR

Magnus Simrén är professor i medicinsk gatroenterologi och hepatologi vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har nyligen även utsetts till vetenskaplig sekreterare för den europeiska organsiationen för läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar, United European Gastroenterology. Tidigare har han även varit vetenskaplig sekreterare i Svensk Gastroenterologisk Förening.

Nätverket Magnus Simrén nu leder har fått namnet GENIEUR och forskarna samarbetar bland annat om att samla kliniskt material från tusentals IBS-patientersom underlag för en biobank. Genom biobankens storlek hoppas man kunna kartlägga flera nya gener som kan vara involverade i uppkomsten av IBS och ge ledtrådar om orsaker, möjliga nya diagnosmetoder och kanske även nya terapier.

Läs mer

Vad är IBS?

Var i magen gör det ont när man har IBS och varför

Fyra av tio har magproblem

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This