Testa hur symtomen förändras över tid

av | Quiz

IBS severity meter mild

Detta formulär används för att följa hur symtomen vid IBS förändras över tid. 

Svara på frågorna utifrån hur du har känt dig under de senaste 10 dagarna.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This