barn
Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn är vanligt - kanske har barnet svårt att gå på toaletten eller också blir det problem i skolan på grund av besvären? Har barnet diffusa magproblem är det viktigt att ta det på allvar och utreda symtomen ordentligt. Bland läkarkåren råder ofta en rädsla...

läs mer
IBS: Bulkmedel för barn

IBS: Bulkmedel för barn

"Hej! Min dotter, 10 år har blivit "diagnostierad" med ibs liknande symtom då inget annat passar in på hennes symtom. Hon hade från början inolaxol, vilket hon hade svårt för med konsistens och smak. Nu har hon fått lunelax, det går men hon skulle vilja blanda det i...

läs mer

Lindring av magont hos barn med IBS

I fredagens vetenskap & miljö på Sveriges radio P1 sändes ett inslag om forskare vid Karolinska institutet som håller på att ta fram en ny behandlingsform för lindring av magont hos barn med IBS (irritable bowel syndrome/colon irritabile). Bland annat söker de nu...

läs mer
Kan KBT via internet bota ungdomars IBS besvär?

Kan KBT via internet bota ungdomars IBS besvär?

Även om man nästan alltid pratar om vuxnas besvär av IBS, finns det ett stort antal barn och ungdomar som också lider av IBS. Symtomen kan i vissa fall vara så stora att de tvingas att stanna hemma från skolan. För att underlätta vardagen för ungdomar med IBS vill vi...

läs mer

Pin It on Pinterest