Symtom vid IBS – en sammanfattning

av | Symtom

Har du koll på vilka symtom som karaktäriserar IBS? Vi sammanfattar vanliga symtom vid IBS.

De olika typerna av IBS

IBS-patienter är en heterogen grupp, där symtomen varierar från person till person. Ändå klumpas patienterna oftast ihop till en homogen grupp. Få känner till att IBS till och med består av olika undergrupper (IBS-C, IBS-D, IBS-M och IBS-U), vilket är viktigt att vara medveten om eftersom råden skiljer sig åt beroende på vilken sorts IBS man lider av.

IBS-C är IBS med förstoppning, där minst en av fyra avföringar är hårda (Bristol 1-2) och färre än en av fyra är lösa (Bristol 6-7).

IBS-D är IBS med diarré, där minst en av fyra avföringar är lösa (Bristol 6-7) och färre än en av fyra är hårda (Bristol 1-2).

IBS-M är varierande IBS, med minst en av fyra hårda avföringar (Bristol 1-2) och samtidigt minst en av fyra lösa avföringar. (Bristol 6-7). Kallas ibland även även IBS-A (alternerande).

IBS-U är en så kallad odifferentierad unsubtyped-IBS. Här är avföringsmönstret för avvikande för att passa in i någon av de andra grupperna ovan.

Vi har tidigare skrivit om Bristol Stool Form Scale, en metod som gör det enkelt att bedöma avföringen och går ut på att man tittar på hur bajset ser ut i toalettstolen.

Rom IV-kriterierna för att ställa diagnos

IBS diagnostiseras bland annat med hjälp av olika kriterier. Länge har de så kallade Rom III-kriterierna använts, vilka nyligen uppdaterades och mynnade ut i Rom IV-kriterierna. Dessa innebär att patientens besvär ska uppfylla ett antal symtomkriterier för att kunna diagnostiseras med IBS.

För att läkaren skall kunna ställa diagnosen IBS måste besvären ha börjat för minst sex månader sedan. Man ska ha haft återkommande episoder av buksmärta minst en gång per vecka de senaste tre månaderna. Smärtan skall associeras med två av följande påståenden:

  • Påverkas av tarmtömning.
  • Är associerad med förändrad avföringsfrekvens.
  • Är associerad med förändrad avföringskonsistens.

Sammanfattning av symtom vid IBS

Lite mer kortfattat kan vi sammanfatta typiska symtom vid IBS som…

  • smärtor eller obehag i buken – magont, magknip som går över när man gått på toaletten.
  • besvär ofta kopplade till störda toalettrutiner – diarré eller förstoppning.
  • ibland växlar det dock mellan diarré och förstoppning och ibland är inte avföringsmönstret tydligt påverkat.

Andra symtom som förekommer vid IBS är besvär av gaser, en känsla av att magen är uppblåst – många säger att de upplever magen som en ballong. Även hjärtklappning, täta vattenkastningar och värk i underlivet beskrivs på sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se vara vanliga vid IBS.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This