Stort anslag till IBS-forskningen

av | Forskning

Den svenske IBS-forskaren och professorn i medicinsk gastroenterologi, Magnus Simrén vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har nyligen fått ett stort anslag till IBS-forskningen från försäkringsbolaget AFA Försäkring om hela 6,7 miljoner kronor.

Pengarna skall gå till forskning om IBS och då främst för att ta reda på underliggande mekanismer vid smärta och andra symtom samt att med utvärdera nya effektiva och evidensbaserade behandlingsalternativ.

Anslag till IBS-forskningen behövs

Magnus Simren lyfter i tidsskriften Akademiliv upp att symtom hos IBS patienter troligen uppkommer genom komplexa samband och att olika faktorer såsom tarmflora, immunsystem, tarmslemhinnans funktion och signaler mellan hjärnan och tarmarnas nervsystem spelar olika mycket in hos patienter med IBS. Fortfarande saknas mycet kunskap om IBS och detta nya anslag till IBS-forskningen kan göra stor nytta  – Målet är att livskvalitén ska öka och att de upplevda symtomen och sjukfrånvaron hos denna stora patientgrupp ska minska. Det skulle i sin tur leda till minskade kostnader för samhället, säger Magnus Simrén till tidsskriften.

IBS är en mycket vanlig men komplex sjukdom och här på alltomibs.se finns mycket att läsa om bakgrunden till sjukdomen.

Korta fakta om IBS

IBS står för Irritable Bowel Syndrome och kallas även Colon irritabile. Det är en av världens vanligaste sjukdomar. Man har uppskattat att hela 15-20 procent av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som kan kopplas till diagnosen IBS.

Sjukdomen tillhör en större grupp av sjukdomar i mag-tarmkanalen som kallas funktionella mag-tarmsjukdomar. Irritable Bowel Syndrome är något vanligare bland kvinnor och uppträder vanligtvis före 40-års ålder. Den drabbar ofta unga, aktiva, människor och kallas ibland också för stressmage eller ballongmage.

Här kan du läsa mer om detta anslag till IBS-forskningen och försäkringsbolaget AFAs forskningsstöd
https://www.afaforsakring.se/forskning/

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This