Ryggmärgsstimulering ny behandlingsmetod vid IBS?

av | Behandling

Många med IBS besväras av smärtor eller obehag i buken. Smärtorna kan vara svåra och komma ofta. Därför är det troligen de symtom som påverkar vardagen mest negativt. Forskare har nu prövat en ny metod för att minska besvären av smärta vid IBS, nämligen ryggmärgsstimulering.

Ryggmärgsstimulering

Ryggmärgsstimulering har använts länge för att behandla personer med olika former av kroniska smärttillstånd, men bara på ett fåtal med IBS. Dock har dessa försök varit lyckade och forskare i Stockholm/Uppsala ville därför genomföra en mer omfattande studie på metoden.

Forskning om IBS och ryggmärgsstimulering

Studien genomfördes som en så kallad cross-over studie där patienterna fungerade som sina egna kontroller. De som först fått placebo fick sedan den aktiva behandlingen och för den andra gruppen gjorde man tvärtom.

Studien som presenteras vid Gastrodagarna i Örebro i maj 2013 gjordes på en relativt liten grupp av 9 patienter som fullföljde hela studien. De fick en stimuleringselektrod implanterad på en speciell plats i ryggmärgen. Patienterna fick stimulering med elektriska impulser via elektroden i olika perioder utifrån studiens upplägg och ombads registrera hur mycket smärta de upplevde och hur ofta. Även avföringsvanor och livskvalitet mättes.

Resultatet visade att patienter som blivit stimulerade hade färre och mildare smärtupplevelser och vissa valde även att låta elektroden sitta kvar efter att studien avslutats. Dock krävs nu betydligt större studier för att verkligen kunna avgöra om denna metoden verkligen kan bli ett alternativ för behandling av smärta vid IBS.

Läs mer

Läs mer om olika behandlingsmetoder vid IBS på alltomibs.se. Vi har tidigare skrivit om smörsyra som behandlingsmetod, och sammanfattat andra sätt att komma till bukt med sin IBS.

På forskning.se kan du läsa om ryggmärgsstimulering för smärtpartienter.

Referenser

  • Spinal nervstimulering som behandling vid irriabel tarm syndrom: en randomiserad cross-over studie. P.M. Hellström, G. Lind, J. Winther, B. Linderoth. Gastrokuriren Nr 2 2013 Vol 18 Abstract Gastrodagarna 2013.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This