Ryggmärgsstimulering vid IBS

av jun 22, 2013Behandling

Många med IBS besväras av smärtor eller obehag i buken. Smärtorna kan vara svåra och komma ofta och är därför också troligen det symtom som påverkar vardagen mest negativt. I Uppsala/Stockholm har nu forskare nu prövat en ny metod för att minska besvären av smärta vid IBS nämligen ryggmärgsstimulering.

Ryggmärgsstimulering har använts länge för att behandla personer med olika former av kroniska smärttillstånd men bara på ett fåtal med IBS. Dock har dessa försök varit lyckade och man ville nu genomföra en lite mer omfattande studie på metoden.

Studien genomfördes som en så kallad cross-over studie där patienterna fungerade som sina egna kontroller eftersom de de som först fått placebo sedan fick den aktiva behandlingen och för den andra gruppen gjorde man tvärtom. Studien som presenteras vid Gastrodagarna i Örebro nu i maj 2013 gjordes på en relativt liten grupp av 9 patienter som fullföljde hela studien och fick en stimuleringselektrod implanterad på en speciell plats i ryggmärgen. Patienterna fick stimulering med elektriska impulser via elektroden i olika perioder utifrån studiens upplägg och ombads registrera hur mycket smärta de upplevde och hur ofta. Även avföringsvanor och livskvalitet mättes.

Resultatet visade att patienter som blivit stimulerade hade färre och mildare smärtupplevelser och vissa valde även att låta elektroden sitta kvar efter att studien avslutats. Dock krävs nu betydligt större studier för att verkligen kunna avgöra om denna metoden verkligen kan bli ett alternativ för behandling av smärta vid IBS.

 

Referenser:

  • Spinal nervstimulering som behandling vid irriabel tarm syndrom: en randomiserad cross-over studie. P.M. Hellström, G. Lind, J. Winther, B. Linderoth. Gastrokuriren Nr 2 2013 Vol 18 Abstract Gastrodagarna 2013.

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Ställ din fråga här!

Pin It on Pinterest

Share This