Det finns olika typer av IBS, där patienter grupperas utifrån vilka besvär som förekommer. Vilken grupp tillhör du?

1
Hur ofta går du på toaletten?
Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig.
2
Vilken konsistens har din avföring?
Fyll i det alternativ som stämmer bäst in på dig.
3
Hur upplever du dina toalettbesök?
Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig.