Det finns olika typer av IBS, där patienter grupperas utifrån vilka besvär som förekommer. Vilken grupp tillhör du?

1. 
Hur ofta går du på toaletten?

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig.

2. 
Vilken konsistens har din avföring?

Fyll i det alternativ som stämmer bäst in på dig.

3. 
Hur upplever du dina toalettbesök?

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig.