Problem med magen?

av | Andra mag-tarmproblem

Många svenskar har problem med magen. Det kan till exempel handla om halsbränna, magkatarr, magsår, gaser, gallsten, födoämnesallergier, födoämnesintolerans, tillfälliga diarréer eller förstoppning. Listan kan göras mycket lång på alla de olika sjukdomar och tillstånd som kan drabba de olika delarna av mag-tarmkanalen. De allra flesta tillstånden är ofarliga men alla kan starkt påverka vardagen negativt för de som drabbas, och det är många.

I en undersökning som gjorts av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av ett hälsokostföretag 2013 svarade närmare sju av tio svenskar att de hade problem med magen. Framför allt var det kvinnor och yngre personer som hade besvär och var femte kvinna med besvär angav att magbesvären också hade en negativ inverkan på vardagen. De vanligaste besvären var  gaser följt av diarré, halsbränna, magont/magknip och förstoppning.

I en annan undersökning av Novus på uppdrag av apotekskedjan Kronans Droghandel svarade 50% att de hade problem med gaser. Andra vanliga problem var uppsvälld mage (35 procent) och ont i magen (33 procent). Även i denna undersökning visade det sig att kvinnor har mer besvär av magen än män. Man frågade även vem man helst diskuterar sina magproblem med och det visade sig inte helt förvånande vara med sin partner.

Kanske någon blir lite förvånad över att de allra flesta både män och kvinnor släpper sig ogenerat eller som Kronans Droghandel uttrycker det, ”57 procent av svenskarna fiser alltid eller ibland framför sin partner”. (Redaktionen funderar över varför vissa alltid fiser just framför sin partner, samtidigt som vi konstaterar att det är bra att inte hålla inne på gaserna.

Den vanligaste mag-tarmsjukdomen är irritabel bowel syndrome, IBS. Du kan läsa mer om IBS och andra magproblem här på alltomibs.se

Som nämnts är de allra flesta problem med magen ofarliga men det finns några varningstecken som gör att man direkt skall kontakta vården.

Även om man har något av dessa varningstecken så behöver inte det betyda att det är farligt bara att man behöver få det undersökt så snabbt som möjligt. Det är klokt att alltid ha för vana att kontakta vården med sina frågor om man har besvär med magen.

Kontakta vården direkt om du…

– går ner i vikt snabbt och/eller inte har någon aptit
– plötslig får mycket ont i övre delen av magen
– svåra magsmärtor som inte avtar
– kräks och maginnehållet ser ut som kaffesump eller innehåller blod
– har svart/blodig avföring
– har ont i magen och samtidigt till exempel feber eller illamående
– får tydligt förändrade toalettvanor
– är äldre än 50 år och får magbesvär som man inte tidigare har haft.

Vid alla funderingar och oro kring mag- tarmproblem och andra sjukdomar kan man alltid ringa sjukvårdsrådgivningen (1177 – www.1177.se) för att få råd.

Informationen på denna sida kan aldrig ersätta ett besök hos läkare eller annan vårdpersonal som kan ge anpassade råd, diagnos, behandling.

Referenser:

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This