Om Mesalazin – kan det hjälpa vid IBS?

av | Behandling

Mesalazin finns i ett flertal olika läkemedel, såsom Asucol, Mesalasal, Mezavant, Pentasa, Salofalk, Lixacol och Mesavancol, flera godkända för mild till medelsvår ulcerös colit. Forskare studerar om Mesalazin även skulle kunna hjälpa mot IBS.

Ulcerös Colit

Ulcerös kolit är en obotlig kronisk inflammation som brukar debutera i 20-30 årsåldern och drabba tarmarna (tjock- och/eller ändtarm). Inflammationen försämrar funktionen i tarmen.

Vanliga symtom vid ulcerös colit är blod i avföringen, smärtor i magen som minskar efter toalettbesök samt andra mag-tarmproblem såsom till exempel diarréer. Sjukdomen varar ofta livet ut och kommer och går i perioder.

Man vet idag inte varför vissa drabbas av ulcerös colit men det finns behandling (operation och läkemedel) som ofta minskar symtomen avsevärt. Minskad stress, mer sömn och anpassning av dieten brukar också ha effekt på symtomen. Har man haft utbredd ulcerös colit under lång tid finns en ökad risk att drabbas av tarmcancer.

Ulcerös Colit hör till de så kallade inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD, Irritable Bowel Disease) som du kan läsa mer om här. Det pågår kliniska studier för att utreda om Mesalazin även skulle kunna hjälpa mot IBS.

Mesalazin

Mesalazin (5-aminosalicylsyra (5-ASA), Mesalazine, Mesalazinum) har en antiinflammatorisk verkningsmekanism som ännu inte är fullt klarlagd. Preparatet hämmar flera viktiga funktioner hos kroppens immunceller och kan på så sätt påverka inflammatoriska förlopp. Mesalazin är också en antioxidant.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av Mesalazin är diarré, magont, illamående, kräkningar, huvudvärk och hudutslag. Till mer sällsynta biverkningar hör hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation (myokardit och perikardit) vilket kan orsaka andfåddhet och bröstsmärtor eller hjärtklappning, inflammation i bukspottkörteln (symtomen inkluderar rygg- och/eller magsmärtor), yrsel, gasbesvär.

Läs mer

Sammanfattning av några behandlingsmetoder vid IBS

Smörsyra som behandling vid IBS?

Om rifaximin

Ryggmärgsstimulering vid IBS

Fekal transplantation

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This