Om Mesalazin

av feb 17, 2014Behandling

Mesalazin finns i ett flertal olika läkemedel såsom (Asucol, Mesalasal, Mezavant, Pentasa, Salofalk, Lixacol och Mesavancol) flera godkända för mild till medelsvår Ulcerös Colit.

Ulcerös Colit hör till de så kallade inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD, Irritable Bowel Disease) som du kan läsa mer om här. Det pågår kliniska studier för att utreda om Mesalazin även skulle kunna hjälpa mot IBS.

Mesalazin (5-aminosalicylsyra (5-ASA), Mesalazine, Mesalazinum) har en antiinflammatorisk verkningsmekanism som ännu inte är fullt klarlagd. Mesalazin hämmar flera viktiga funktioner hos kroppens immunceller och kan på så sätt påverka inflammatoriska förlopp. Mesalazin är också en antioxidant.

Vanliga biverkningar av Mesalazin är diarré, magont, illamående, kräkningar, huvudvärk och hudutslag. Till mer sällsynta biverkningar hör hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation (myokardit och perikardit) vilket kan orsaka andfåddhet och bröstsmärtor eller hjärtklappning, inflammation i bukspottkörteln (symtomen inkluderar rygg- och/eller magsmärtor), yrsel, gasbesvär

 

Referenser:

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Ställ din fråga här!

Pin It on Pinterest

Share This