Nytt läkemedel mot IBS

av | Behandling

Ungefär var femte IBS patient lider av förstoppning1, så kallad IBS-C. För dem med IBS-C som inte blivit hjälpta av kostförändring eller andra metoder kommer snart ett nytt läkemedel ut på marknaden baserat på substansen Linaclotide. I Europa marknadsförs läkemedlet av läkemedelsbolaget Almirall och det kommer heta Constella (antagligen bildat av ordet constipation, red. alltomibs.se anm./Benämnt Linzess i USA).

Det nya läkemedlet är alltså inget universalmedel för IBS utan vänder sig till de som har måttlig till svår förstoppning och som inte blivit hjälpta av annan tillgänglig behandling. Läkemdelet tas i tablettform en gång per dag och Europeiska läkemedelsmyndigheten har rekommenderat att preparatet blir receptbelagt.

Preparatet Linaclotide är en så kallad “guanylatcyklas-C agonist” i form av en liten peptid som har sin verkan lokalt i tarmen utan att absorberas i kroppen i någon större utsträckning. Läkemedlet binder till en receptor (mottagare) på cellerna i tarmslemhinnan som då bildar ämnet cGMP. Den ökade nivån av cGMP i och utanför cellerna sätter igång en signalkedja som aktiverar ett protein kallat CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). CFTR är en jonkanal som då släpper ut bland annat kloridjoner och bikarbonatjoner i tarmen som i sin tur ökar vätskeflödet och tarmpassagen. Preparatet sätter alltså därmed “fart på magen”.

I studier har preparatet också genom denna mekanism visat sig kunna minska besvären av förstoppning i större utsträckning än placebo. I en 26 veckorsstudie med Linaclotid minskade även smärtorna vid förstoppning. Linaclotide minskade smärtorna hos närmare hälften av patienterna som fick Linaclotide medan smärtorna bara minskade för 35% av placebopatienterna, alltså de som inte fick linaclotide2. Eventuellt minskas smärtan vid förstoppning genom den ökade produktionen av cGMP3,4

Biverkningar då? Jo, diarré, gaser och värk i magen. Ja du läste rätt. I en studien som nämndes tidigare och där 804 patienter2 deltog rapporterade mer än 65% av alla som fick preparatet någon biverkning och c:a 10% avbröt till och med behandlingen på grund av svår biverkning. Den vanligaste negativa sidoeffekten med Linaclotide var diarré. Detta drabbade c:a 20% av dem som fick linaclotide. 5% avbröt till och med sitt deltagande i studien på grund av diarré. Andra vanliga biverkningar var besvär av gaser, uppblåsthet och reflux.

Sammanfattningsvis verkar preparatet därmed vara fungerande när det gäller att få fart på en trög mage men är knappast något universalmedel. Kanske kan läkemedlet erbjuda en möjlighet för dem med svår förstoppning där andra förändringar i till exempel kost eller motionsvanor inte hjälpt. Linaclotide är ett nytt läkemdel mot IBS (faktiskt det första läkemedel som godkänts för IBS) som får magen att gasa men ibland kanske lite för mycket. Du kan läsa mer om andra faktorer som styr gas och broms för magens arbete i denna artikel på alltomibs.se: Var sitter gas och broms på magen? 

Här kan ni läsa läkemedelsverkets värdering av Constella:

“Constella är godkänt för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår colon irritabile med förstoppning (IBS-C). Constella har i kliniska studier visats ha en god effekt på IBS-symtom samt en något mindre uttalad effekt på smärta/obehag. För patienter med IBS-C finns idag inga specifika godkända behandlingar och Constella kan vara en behandlingsmöjlighet. Eftersom cirka 50 % av patienterna inte svarade på behandlingen rekommenderas det att fortsatt behandling ska omprövas efter fyra veckor. Läkemedlet är inte utvärderat på patienter med blandad colon irritabile (IBS-M). Erfarenheten av behandling av män är begränsad.”

Ordförklaringar:

Peptid – en kedja med aminosyror. I detta fall har Linaclotide 14 stycken aminosyror. Aminosyror är byggstenarna i våra proteiner.

Referenser:

  • Aliment Pharmacol Ther. 2005 Nov 15;22(10):935-42.
  • Am J Gastroenterol. 2012 Sep 18. doi: 10.1038/ajg.2012.254.
  • Gastroenterology. 2007 Sep;133(3):761-8. Epub 2007 Jul 3.
  • Gastroenterology. 2010 Dec;139(6):1877-1886.e2. Epub 2010 Aug 27.
  • Läkemedelverkets värdering/monografi av Constella 
ANNONS

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Undviker du toaletten? Våra tips förenklar vardagen

Undviker du toaletten? Våra tips förenklar vardagen

Uppblåst mage, ont och bråttom på toa, men ändå undviker du toaletten? Det är många som kan relatera till detta, med eller utan tarmbesvär. Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler och gör dig vän med toaletten. Här får du praktiska råd som kan göra det lite...

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

För att få en överblick över olika behandlingsmetoder vid IBS presenterar vi en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade metoder. Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta...

FODMAP: hämta vår lista gratis

FODMAP: hämta vår lista gratis

Hur vet man hur mycket FODMAPs maten innehåller? Efter att vi skrivit artiklar om FODMAP * har vi på alltomibs.se har fått en del frågor om hur man vet om man äter mat som innehåller mycket FODMAPs. Alla har vi olika matvanor och det kan vara svårt att veta om den mat...

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Hur påverkar vanor en orolig mage? Vanor underlättar många gånger vardagen och kan vara till stor nytta om de hjälper oss att må bra. Dock kan vanorna också vara negativa för oss, göra trötta ännu tröttare och det dåliga humöret ännu sämre. Våra vanor påverkar även i...

IBS: Motion hjälper vid magproblem

IBS: Motion hjälper vid magproblem

Ökad motion förbättrar symtomen vid IBS! Det konstaterar Elisabet Johannesson i sin avhandling "Irritable bowel syndrome and Physical activity". Elisabet är fysioterapeut och nu alltså även disputerad inom invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs...

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Är brist på vitamin D vanligt bland personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome)? Det tror iallafall en grupp forskare från Storbritannien som i en studie visat att personer som lider av IBS också verkar ha låga nivåer av D-vitamin. I studien, som...

Pin It on Pinterest

Share This