Nya ledtrådar till IBS-gåtan

av | apr 14, 2014 | Forskning

I alla celler finns kanaler som reglerar flödet av olika ämnen in och ut. En viktig grupp av dessa kanaler reglerar specifikt flödet av olika joner, till exempel natrium-, kalium-, kalcium- och kloridjoner.

Flödet av joner över cellens membran möjliggör bland annat nervsignaler, hjärtats rytm, musklernas funktion och transport in/ut ur cellerna. Både tarmarnas rörelser och smärtupplevelser från mag- tarmkanalen involverar till exempel olika flöden av joner.

Nu har forskarna hittat en möjlig koppling mellan ett fel på en av dessa jonkanaler och IBS vilket också skulle kunna förklara varför vissa kan ärva sin IBS. Iden till just denna forskning kom av att många patienter med hjärtbesvär orsakade av ett “genetiskt fel” (mutation) i en spänningsreglerad natriumkanal (Nav1.5) också har IBS liknande symtom. Frågan var bland annat om det kunde finnas personer med fel i denna gen som också lider av IBS utan att nödvändigtvis vara drabbade av hjärtproblem.

I studien undersökte forskarna om det fanns fel i genen SCN5A, som innehåller instruktionen för delar av jonkanalen Nav1.5, hos 584 personer som lider av IBS och jämförde data med 1 380 personer som inte lider av IBS. Man kunde då bekräfta resultat från en tidigare pilotstudie som visat att ungefär 2% av patienterna med IBS också bär på en mutation i SCN5A vilken förstör funktionen i just Na-kanalen. Fler personer med mutation i genen SCN5A led också av förstoppningsbetonad IBS (IBS-C) än diarrébetonad (IBS-D). Ytterligare några procent hade andra varianter av genen som på något sätt påverkade dess funktion.

Forskarna bakom studien provade också att behandla en person med IBS-C och mutation i SCN5A med ett läkemedel, Mexiletine, som kan användas för behandling av rubbningar i jonbalansen i hjärtat hjärtarrytmi. (Mexitil, är ett läkemedel med stora risker som bland annat också kan ge hjärtarrytmier och som är avregistrerat på den svenska marknaden). Efter 5 dagar behandling med Mexiletine ökade personens tarmrörelser till mer normala.

Det kanske inte låter så mycket med några få procent eller att framgångsrikt kunna behandla en enda patient men denna typ av genetiska ledtrådar kan bidra med viktiga pusselbitar när det gäller att förstå mekanismerna bakom IBS. En ökad förståelse om mekanismerna bakom sjukdomen kan i framtiden också bidra till utveckling av nya läkemedel mot IBS. Den största nyttan är självklart för dem vars IBS-besvär orsakas av just ett fel i just denna gen.
Författare: Red. alltomibs.se
Referenser:
Gastroenterology. 2014 Mar 5. pii: S0016-5085(14)00297-2. doi: 10.1053/j.gastro.2014.02.054. [Epub ahead of print]
Loss-of-function of the Voltage-gated Sodium Channel NaV1.5 (Channelopathies) in Patients with Irritable Bowel Syndrome.
Beyder A, Mazzone A, Strege PR, Tester DJ, Saito YA1, Bernard CE, Enders FT, Ek WE, Schmidt PT, Dlugosz A, Lindberg G, Karling P, Ohlsson B, Gazouli M8, Nardone G, Cuomo R, Usai-Satta P, Galeazzi F, Neri M, Portincasa P, Bellini M, Barbara G, Camilleri M, Locke GR 3rd, Talley NJ, D’Amato M, Ackerman MJ, Farrugia G.

Om Mexiletine – Medline plus

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Pin It on Pinterest

Share This