Fungerar FODMAPs vid IBS…

Fungerar FODMAPs vid IBS frågade sig Anja som under sitt tredje år på den naturvetenskapliga linjen utförde ett gymnasieprojekt där hon fördjupade sig i just IBS och dess orsaker.

Anjas gymnasieprojekt

Med hjälp av er som följer alltomibs.se fick hon svar på den enkät hon utformat. Syftet var att undersöka sambandet mellan minskade IBS symptom och ett lågt intag av så kalladde FODMAPs. I undersökningen deltog 17 personer. Av de som svarade var de flesta kvinnor i åldrarna 19 – 29 år samt 50 – 59 år och 82 % hade diagnosen IBS.

Resultatet: Fungerar FODMAPs vid IBS?

Sammanfattningsvis kom Anja i sitt gymnasiearbete fram till att det fanns kännedom om så kallade FODMAPs hos  de IBS hon haft kontakt med. IBS-patienterna angav också att de upplevde att det finns en koppling mellan minskade IBS-relaterade symtom och ett minskat intag av FODMAPs. Alltså kan svaret på frågan Anjas fråga: Fungerar FODMAPs vid IBS, utifrån svaren i enkäten tolkas som ett ja. Detta innebär dock inte att alla personer som lider av IBS känner minskade symtom när de äter en kost med låg halt av FODMAPs.

Anja poängterar att det finns mycket kvar att studera inom detta fält då det ännu är relativt outforskat. Det finns till exempel behov av att studera hur en diet låg på FODMAPs påverkar andra delar av kroppen både på lång och kort sikt, med tanke på att många livsmedel utesluts. Det är dessutom relevant att undersöka om olika dieter eller behandlingsmetoder passar olika beroende på vilken typ av IBS-diagnos patienten har.

Vill du läsa Anjas undersökning i sin helhet, kan du göra det här: Anjas gymnasiearbete

Mer om FODMAP

På alltomibs.se har vi tidigare skrivit om att FODMAP dieten fungerar down under men även tagit upp riskerna med FODMAP samt en studie som belyser riskerna med “low FODMAP-dieten”

Du kan också läsa mer om vad FODMAP är eller hämta vår FODMAP-lista helt gratis.

 

Tack Anja för att vi fick ta del av ditt gymnasieprojekt och tack till er som deltog i Anjas enkät!

 

 

 

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Mer från alltomibs.se


Laktosintolerant och IBS

“Hej, Fick för många år sedan diagnosen IBS och besvären har sedan dess kommit och gått. För något år sedan fick jag så (genom apotekstest) veta att jag är laktosintolerant, däremot inte glutenintolerant enligt läkartest…

Läs mer

Är rökning förklaringen till skillnader mellan könen?

Det är inte bara IBS som är vanligare hos kvinnor, även sjukdomen mikroskopisk kolit följer samma mönster. Men varför är det så? Den 7 november 2014 försvarar Rita Gustafsson sin avhandling med titeln “Gastrointestinal Disorders…

Läs mer