Fisar – inte bara illaluktande

Alla vet att pruttar kan lukta illa. Det är våra tarmbakterier som producerar olika illaluktande gaser som sen kommer ut när vi släpper oss.

En av dessa gaser är svavelväte. I stora mängder är svavelväte giftigt för oss men engelska forskare har upptäckt att ettt ämne som frisätter små mängder svavelväte skulle kunna användas i kampen mot flera olika sjukdomar.

Svavelväte verkar nämligen utgöra ett skydd för mitokondrierna i cellen och ökar därigenom cellernas överlevnad vid olika stresstillstånd som cellerna utsätts för vid sjukdom. Forskarna har därför utvecklat ett ämne som kan frisätta svavelväte i lagom mängd och som därför skulle kunna utvecklas till ett läkemedel vid flera allvarliga sjukdomar.

Kanske är det är dags att omvärdera de där pinsamma pruttarna nu när vi vet att den illaluktande gasen i dem skulle kunna användas vid bekämpning av cancer, stroke, hjärtattack och demens.

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Relaterat innehåll


Gaser i magen

Alla människor pruttar och rapar – även Kungen och Drottningen!  Det vill säga alla människor har gaser i mag- tarmkanalen! Normalt passerar en till en och en halv liter gas per dygn genom mag-tarmkanalen. Huvudsakligen…

Läs mer