Är rökning förklaringen till skillnader mellan könen?

Det är inte bara IBS som är vanligare hos kvinnor, även sjukdomen mikroskopisk kolit följer samma mönster. Men varför är det så?

Den 7 november 2014 försvarar Rita Gustafsson sin avhandling med titeln “Gastrointestinal Disorders in Women” vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Rita Gustafsson är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och har i sin forskning bland annat studerat orsaker bakom könsskillnader vid mag-tarmbesvär. I arbetet bakom avhandlingen har hon bland annat studerat hur hormonella faktorer, mag-tarmsystemets rörlighet och livsstilsfaktorer skulle kunna inverka.

Bland fynden finns en möjlig koppling mellan rökning och mag-tarmbesvär. Rökning visade sig nämligen öka risken för vissa former av mikroskopisk kolit och därtill kopplade IBS-lika symptom. Eftersom det i medelåldern idag är fler kvinnor än män som röker skulle därmed just rökningen delvis kunna förklara varför fler kvinnor än män lider av vissa mag-tarmproblem.

Många frågetecken återstår dock om orsakerna bakom könsskillnader mellan män och kvinnor när det gäller mag-tarmbesvär. Det finns många andra möjliga förklaringar  än dem som undersökts i dessa studier. Bland annat skulle skillnader i kost, benägenhet att söka vård, tolkning av besvär och sömn kunna bidra. Här på alltomibs.se har vi även tidigare belyst en studie som visar att skillnaderna mellan könen kan vara relativt små och att det kan handla om skillnader i olika subtyper av IBS- D (övervägande diarré)/ -C (övervägande förstoppning), se länk nedan.

Vi på alltomibs.se uppskattar all forskning på området och det är bara att konstatera att mycket forskning återstår innan man har svaret på varför det finns könsskillnader vad gäller mag-tarmsjukdom.

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Referenser

  1. Om Rita Gustafssons avhandling på Lunds Universitets hemsida.

  2. Smoking- and alcohol habits in relation to the clinical picture of women with microscopic colitis compared to controls. Roth B, Gustafsson RJ, Jeppsson B, Manjer J, Ohlsson B. BMC Womens Health. 2014 Jan 23;14:16. doi: 10.1186/1472-6874-14-16.

Relaterat innehåll


IBS – finns det könsskillnader?

Ibland kan man få höra att IBS är en riktig kvinnosjukdom. I en nyligen publicerad artikel1 i The American Journal of GASTROENTEROLOGY har man gått igenom den forskning som finns på området och konstaterar då…

Läs mer