Fungerar FODMAPs vid IBS…

av | Behandling

Fungerar FODMAPs vid IBS frågade sig Anja som under sitt tredje år på den naturvetenskapliga linjen utförde ett gymnasieprojekt där hon fördjupade sig i just IBS och dess orsaker.

Anjas gymnasieprojekt

Med hjälp av er som följer alltomibs.se fick hon svar på den enkät hon utformat. Syftet var att undersöka sambandet mellan minskade IBS symptom och ett lågt intag av så kalladde FODMAPs. I undersökningen deltog 17 personer. Av de som svarade var de flesta kvinnor i åldrarna 19 – 29 år samt 50 – 59 år och 82 % hade diagnosen IBS.

Resultatet: Fungerar FODMAPs vid IBS?

Sammanfattningsvis kom Anja i sitt gymnasiearbete fram till att det fanns kännedom om så kallade FODMAPs hos  de IBS hon haft kontakt med. IBS-patienterna angav också att de upplevde att det finns en koppling mellan minskade IBS-relaterade symtom och ett minskat intag av FODMAPs. Alltså kan svaret på frågan Anjas fråga: Fungerar FODMAPs vid IBS, utifrån svaren i enkäten tolkas som ett ja. Detta innebär dock inte att alla personer som lider av IBS känner minskade symtom när de äter en kost med låg halt av FODMAPs.

Anja poängterar att det finns mycket kvar att studera inom detta fält då det ännu är relativt outforskat. Det finns till exempel behov av att studera hur en diet låg på FODMAPs påverkar andra delar av kroppen både på lång och kort sikt, med tanke på att många livsmedel utesluts. Det är dessutom relevant att undersöka om olika dieter eller behandlingsmetoder passar olika beroende på vilken typ av IBS-diagnos patienten har.

Vill du läsa Anjas undersökning i sin helhet, kan du göra det här: Anjas gymnasiearbete

Mer om FODMAP

På alltomibs.se har vi tidigare skrivit om att FODMAP dieten fungerar down under men även tagit upp riskerna med FODMAP samt en studie som belyser riskerna med ”low FODMAP-dieten”

Du kan också läsa mer om vad FODMAP är eller hämta vår FODMAP-lista helt gratis.

Tack Anja för att vi fick ta del av ditt gymnasieprojekt och tack till er som deltog i Anjas enkät!

VAD ÄR FODMAPs?

FODMAP (Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides And Polyols) är kolhydrater med korta sockerkedjor som inte tas upp så lätt av våra tarmar.

FERMENTERBARA

Istället kan dessa öka vätskeutsöndringen ut i tarmen och bakterier kan använda FODMAPs som energikälla genom fermentering.

Vid fermenteringsprocessen bildas korta fettsyror och gaser.

Effekterna av FODMAPs är naturliga och förekommer hos alla människor och har sannolikt en funktion i sig även om IBS patienter kan uppleva besvär av bland annat den ökade gasbildningen, inte minst om kosten är överdrivet rik på just FODMAPs.

OLIGOSACKARIDER

FODMAPs utgörs av flera olika grupper av Fermenterbara kolhydrater. Oligosackariderna utgörs av frukto-oligosackarider (FOS, fruktaner) och galakto-oligosackarider (GOS).

DISACKARIDER

Disackarider såsom laktos kan vara en fodmap men bara om tillräckligt med enzymet laktas saknas i förhållande till mängden som intas. Mängden laktas och därmed vår tolerans för laktos varierar.

MONOSACKARIDER

Monosackarider kan också de vara fodmaps om de inte kan tas upp i tillräckligt stor utsträckning.

Fruktos till exempel kan tas upp av tarmen men transporten är beroende av att glukos finns närvarande. Ju mer glukos som finns närvarande desto mer fruktos kan tas upp.

POLYOLER

Polyoler eller sockeralkoholer som till exempel sorbitol och mannitol tas upp mkt långsamt och används därför som sötningsmedel i lågkaloriprodukter.

Värt att notera är att flera fodmaps används som så kallade prebiotika för att stimulera tillväxt av bakterier med positiva effekter på vår mag-tarmfunktion (probiotika).

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This