Förstoppning vanligt bland barn med IBS

av feb 5, 2014Symtom

I två nya vetenskapliga publikationer belyses skillnader i IBS mellan barn och vuxna. Bland vuxna är fördelningen mellan de olika subtyperna relativt jämn medan dessa båda artiklar konstaterar att IBS-C (med förstoppning) är den vanligaste formen hos barn. Det rapporteras om IBS-C i 45% respektive 58% av fallen där barn lider av IBS. Båda artiklarna betonar vikten av att kunna fastställa vilken subtyp patienten lider av (IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS-U) innan man väljer behandling.

Det finns relativt få studier som just studerat hur de olika IBS subtyperna fördelar sig bland barn och unga som lider av sjukdomen. Nu kommer dock två arbeten nästan samtidigt där man studerat just dessa skillnader mer i detalj.

I det första arbetet som genomförts i USA vid Texas Childrens hospital (Self, MM., et. al.) har man studerat 129 barn mellan 7 och 18 år gamla som uppfyllde Rom II kriterierna för barn med IBS. Barnen rapporterade avföringsmönster under två veckor och barnen klassificerades utifrån Rom III kriterierna för vuxna med IBS. Man jämförde även de olika subtyperna med demografiska variabler och smärtupplevelser.

Resultaten från denna studie visar på att c:a 58% av barnen kunde klassas som IBS-C vilket därmed klart var den vanligase subtypen bland barnen medan IBS-M var den minst vanliga (c:a 2%). Ungefär en tredjedel av barnen förblev oklassificerade (IBS-U) medan c:a 5% kunde klassas som IBS-D, IBS med diarré. Man fann dock inga skillnader mellan demografiska variabler (kön, ålder etnicitet) eller smärta.

Sådana skillnader fann man dock i den andra studien (Giannetti E et. al.). I den har man studerat 100 italienska barn mellan 4 och 17 års ålder med IBS enligt Rom III kriterierna och genomfördes på ett liknande sätt dom den förra men varade under ett helt år. Även här visade sig IBS-C vara den vanligaste formen (45%) dock kunde man också visa att detta var mer uttalat bland flickor. Bland barnen led 29% av diarrébetonad IBS (IBS-D) men här var det istället fler pojkar än flickor. Man kunde även visa att hela 24% av barnen också ändrade IBS subtypsklassificering under tiden som studien pågick.

Det verkar alltså som om IBS hos barn kan skilja sig en del från hur det ser ut hos vuxna men fler studier på IBS och barn behövs för att kunna få klarhet i om det också är så att det skiljer mellan pojkar och flickor och i så fall hur.

IBS hos barn är relativt vanligt men precis som IBS hos vuxna är det viktigt att komma ihåg att, även om sjukdomen kan ställa till stora problem i vardagen, så är IBS en ofarlig sjukdom även hos barn. Efter att läkare konstaterat IBS och uteslutit andra orsaker till besvären hos barnet så kan man genom att lugna barnet också hjälpa dem att hantera sina besvär. Giannetti E et. al. påminner om att oro hos föräldrar om barnens tillstånd till och med kan förvärra barnens IBS besvär. Många gånger har det visat sig vara till nytta för barnet att uppmuntra dem att fortsätta som vanligt med aktiviteter och annat trots sin IBS. Kost, motion och vanor är viktiga pusselbitar för att komma tillrätta med besvären också hos barn.

 

Referenser:

  • Subtypes of Irritable Bowel Syndrome in Children and Adolescents.
    Self MM, Czyzewski DI, Chumpitazi BP, Weidler EM, Shulman RJ.
    Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jan 28. pii: S1542-3565(14)00139-6. doi: 10.1016/j.cgh.2014.01.031. [Epub ahead of print
  • Subtypes of Irritable Bowel Syndrome in Children: Prevalence at Diagnosis and at Follow-Up.
    Giannetti E, De’angelis G, Turco R, Campanozzi A, Pensabene L, Salvatore S, de Seta F, Staiano A.
    J Pediatr. 2014 Jan 31. pii: S0022-3476(13)01589-8. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.12.043. [Epub ahead of print]

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Ställ din fråga här!

Pin It on Pinterest

Share This