Diagnos

Om man har IBS brukar blodprover, fekalieprover och andra undersökningar visa normala värden. Det finns alltså inte något ”IBS-test” som visar att du har IBS, utan det är de symtom du har som avgör om du får en IBS-diagnos eller inte. För att diagnostisera IBS kan dock läkaren göra ett antal undersökningar och ta prover för att utesluta att symtomen orsakas av andra sjukdomar.

Pin It on Pinterest