Andra mag-tarmproblem

Symtom från mag-tarmkanalen är mycket vanliga och har en stor inverkan i vardagen för många av oss. Det kan till exempel handla om magsmärtor, uppblåsthet, gaser, diarré, förstoppning, sura uppstötningar, trötthet, illamående eller kräkningar. Många gånger kan helt olika sjukdomar ge upphov till likartade symtom och det krävs ofta omfattande utredningar för att kunna fastställa vilken sjukdom som ligger bakom besvären.

Laktosintolerans – visste du detta?

Laktosintolerans – visste du detta?

  Många gånger kan symptomen vid laktosintolerans  likna IBS symptomen så som diarréer, magsmärtor och förstoppning. I Sverige är mellan 3 och 5 procent av befolkningen laktosintoleranta. Att...

läs mer

Pin It on Pinterest