Är IBS ärftligt – vad säger forskningen?

av | Forskning

Orsakerna bakom IBS är oklara och länge har sjukdomen setts som besvär relaterade till livsstil. Den har till och med kallats stressmage. Senaste tidens forskning pekar dock allt mer på att det finns en fysiologisk förklaring till sjukdomen. Många frågar sig – är IBS ärftligt?

Ny studie om IBS och genvarianter

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och universitetssjukhusen i Skåne har hittat ett samband mellan en viss genvariant och IBS. Genen som heter TNFSF15.

Bland 1992 svenskar och amerikaner var en viss genvariant av TNFSF15 vanligare hos personer som också hade IBS. Varianten var speciellt vanlig hos de med just IBS-C (förstoppningsbetonad IBS).

Reglering av inflammation

Med TNFSF15 genen som mall tillverkar kroppens celler ett protein som deltar i immunsystemet genom att reglera inflammation – inflammatoriskt svar.  Fynden stärker därmed teorin som talar för att immunförsvaret har en viktig roll i IBS.

Läs mer

Det skrivs mycket om ärftlighet som utlösande faktor till IBS. Enligt vissa forskare finns ett genetiskt samband, vilket kan tyda på att svaret till frågan – är IBS ärftligt – är ja. Läs mer om forskningen kring IBS och ärftlighet på alltomibs.se:

Ärva en lös mage

Ärva IBS – nya ledtrådar till IBS-gåtan

Läs mer om Orsaker till IBS och vad som händer i kroppen eller om de olika typerna av IBS.

Referenser

  • Publikationen presenteras i tidsskriften GUT. – Marco Zucchelli, Michael Camilleri, Anna Nixon Andreasson, Francesca Bresso, Aldona Dlugosz, Jonas Halfvarson, Leif Törkvist, Peter T Schmidt, Pontus Karling, Bodil Ohlsson, Richard H Duerr, Magnus Simrén, Greger Lindberg, Lars Agréus, Paula Carlson, Alan R Zinsmeister & Mauro D’Amato Association of TNFSF15 polymorphism with irritable bowel syndrome GUT, Gut. 2011 Dec;60(12):1671-7.
  • Abstract PubMed
  • Tidsskriften GUT
  • Läs mer om TNFSF15 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This