Ryggmärgsstimulering vid IBS

Många med IBS besväras av smärtor eller obehag i buken. Smärtorna kan vara svåra och komma ofta och är därför också troligen det symtom som påverkar vardagen mest negativt. I Uppsala/Stockholm har nu forskare nu prövat en ny metod för att minska besvären av smärta vid IBS nämligen ryggmärgsstimulering.

Ryggmärgsstimulering har använts länge för att behandla personer med olika former av kroniska smärttillstånd men bara på ett fåtal med IBS. Dock har dessa försök varit lyckade och man ville nu genomföra en lite mer omfattande studie på metoden.

Studien genomfördes som en så kallad cross-over studie där patienterna fungerade som sina egna kontroller eftersom de de som först fått placebo sedan fick den aktiva behandlingen och för den andra gruppen gjorde man tvärtom. Studien som presenteras vid Gastrodagarna i Örebro nu i maj 2013 gjordes på en relativt liten grupp av 9 patienter som fullföljde hela studien och fick en stimuleringselektrod implanterad på en speciell plats i ryggmärgen. Patienterna fick stimulering med elektriska impulser via elektroden i olika perioder utifrån studiens upplägg och ombads registrera hur mycket smärta de upplevde och hur ofta. Även avföringsvanor och livskvalitet mättes.

Resultatet visade att patienter som blivit stimulerade hade färre och mildare smärtupplevelser och vissa valde även att låta elektroden sitta kvar efter att studien avslutats. Dock krävs nu betydligt större studier för att verkligen kunna avgöra om denna metoden verkligen kan bli ett alternativ för behandling av smärta vid IBS.

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Referenser

  1. Spinal nervstimulering som behandling vid irriabel tarm syndrom: en randomiserad cross-over studie. P.M. Hellström, G. Lind, J. Winther, B. Linderoth. Gastrokuriren Nr 2 2013 Vol 18 Abstract Gastrodagarna 2013.

Mer från alltomibs.se


Vad är IBS?

IBS, Irritable Bowel Syndrome, eller Colon irritabile är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 15-20 procent av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som kan kopplas till diagnosen IBS. Sjukdomen tillhör en…

Läs mer

Vilken lök är bäst för min IBS-mage?

”Jag undrar om man ska undvika all sorts lök? Eller man kan äta rödlök som picklad rödlök typ. Är en helt ny värld för mig detta med IBS vad kan kan äta och ska undvika….

Läs mer